Diszkalkulia

Diszkalkulia

 

Mit jelent pontosan, és mikor érdemes mérlegelnünk a diszkalkulia szűrését, kivizsgálását?

Szorzótábla, szöveges feladatok, relációs jelek, fejtörők – vannak közülünk, akik izgalommal emlékeznek vissza ezekre az új felfedezésekre, míg másoknak ha nem is rémálom, de komoly kellemetlenség a számok világa.

A matematikai „érzék” velünk született képességünk? Valakinek megy, míg mások az egész iskolai pályafutásuk alatt csak küzdenek a számokkal? Visszatekintve tanulmányunkra azt gondoljuk, hogy szerencse kérdése is: vannak tanárok, akik jól magyaráznak, míg mások látszólag nem a mi észjárásunk mentén haladva tanítanak.

 Mi jelenthet segítséget azoknak, akik már hosszabb ideje küzdenek a matematikával? A korrepetálás, az iskolai fejlesztőpedagógus foglalkozásai, az okosító torna, az otthon gyakorlás, a hosszabb idő biztosítása vagy a felmentés hozza a megoldást?

Mielőtt a megoldások keresésig szaladnánk, szükséges azonosítanunk, hogy milyen mértékű problémával állunk szemben.

 

Egy számolási zavarral küzdő gyermekre jellemző, hogy…
 • komoly nehézsége van a számolás terén, ezért szívesebben használ eszközöket (először az ujjait, később számegyenest vagy számológépet)
 • még az egyszerű fejben számolási feladatokban is visszatérően hibázik
 • meg tudja tanulni a matematikai szabályokat, de nehezen alkalmazza őket
 • a szöveges feladatokból önállóan nem tudja a matematikai műveletet azonosítani
 • a nehézségei ellenére bizonyos tantárgyrészekben (pl. geometria) sikerélménye is lehet
 • komoly gondot okoz a számadatokat és egyéb adatokat tartalmazó táblázatokban, ábrákon való eligazodás
 • óvodás korban gyakran tapasztalható az idői és téri tájékozódás nehézsége, a számolás iránti érdeklődés későbbi megjelenése
 • a matematika terén szerzett rossz tapasztalatok miatt az iskolában nem bízik magában, tart attól, hogy rossz jegyeket fog szerezni
 • fokozódhat a tanulással kapcsolatos szorongása
 • gyakran panaszkodhat fejfájásra vagy hasfájásara
 • szaporodhatnak félelmei, újra megjelenhet bepisilés, együtt alvásra való igény

 

Miért ne halogassa a diszkalkulia vizsgálatát?

Szükséges tudatosan segíteni a matematika tárgy teljesítését, ha a probléma igazolódik, hiszen az alap tantárgyak közé tartozik és más tantárgyakhoz kötötten is megjelenik (pl. fizika, kémia, számvitel, statisztika). Ennél fogva állandó mumusa az iskolai helyzeteknek.

A diszkalkulia szűrése és a problémák mélységének vizsgálata az érettségi miatt is mérlegelendő (akármilyen messzinek is tűnjön). Ha a részképesség zavar igazolódik, tudatosan kell készülnünk a felvételi helyzetekre és a vizsgákra is.

Diszkalkulia esetén is szükség van az a jó számolási rutinok, egyéni technikák megtalálása, amivel elkerüljük a kiszolgáltatottság érzésének kialakulását például fizetéskor.

A diszkalkulia gyakran együtt járhat más problémákkal is, vagy összetéveszthető más állapotokkal.

A következőkről érdemes még olvasnia honlapunkon: