Iskola Intuitivo bubble

Iskolaérettségi vizsgálat

 

Az óvoda a játék helye, az iskola többségében már a tanulásé.  Készen áll gyermeke erre a váltásra?

Ha felkészülten indul el, új készségekkel gazdagodik, dicséreteket zsebel be és közben új barátságokat köt. Azonban ha testi, lelki, vagy bizonyos képességterületek éretlenségével lépi át az iskola küszöbét, a tanulás megterhelő, szorongató kötelességé válhat.

Próbatétel ez, ami gyermekét büszkévé teszi vagy elbizonytalanítja, amitől lendületet kap vagy megtorpan. Gyermekünknek úgy szurkolunk, mint egy mesehősnek: vajon kiállja a próbát? Vagy plusz egy év az óvodában még erősítheti őt?

Nem kell „szerencsét próbálni”, hozhat megalapozott döntést. Ebben segít Önnek az Intuitivo szakértő csapata.

 

Hogyan zajlik a gyermekek felmérése?  Mivel készüljenek a vizsgálat napjára?

A gyermekek vizsgálata előtt a szülőkkel egy beszélgetés zajlik a fejlődési adatok és a konkrét kérdések rögzítése érdekében. Az Intuitivo iskolaérettségi vizsgálata minden esetben két részből áll: egy pszichológiai vizsgálatból (kb. 2 óra) és egy pedagógiai vizsgálatból (kb. 2 óra). A folyamatot egy 1-1,5 órás szülőkonzultációval zárjuk, ahol a kapott eredményeket visszajelezzük, a javaslatainkat megfogalmazzuk.

Lehetőség van a vizsgálatokat egy napra ütemezni, így délelőtt kerül sor a szülőkkel való előzetes beszélgetésre és a pszichológiai vizsgálatra, egy ebédszünetet követően pedig a pedagógiai vizsgálatra és az eredmények visszajelzésére. A szülőkonzultáció alatt sajnos a gyermekek felügyeletét nem tudjuk megoldani. Amennyiben lehetőségük van rá, praktikusabb a folyamatot több alkalomra bontani, a fáradás kiküszöbölése érdekében.

 

Hogyan készítse fel gyermekét a vizsgálatra?

Szükséges az iskolaérettségi vizsgálat okát, egyszerűen, az életkori szintjükön a gyermekekkel is tisztázni, hogy felkészülhessenek a helyzetre. Ezzel téves elképzeléseiket (pl. orvoshoz, játszóházba érkeznek), félelmeiket oszlatjuk el és teszünk azért is, hogy a helyzetben együttműködőbbek, kíváncsibbak legyenek. A gyermekek felkészítésének lehetséges módjaira kérés esetén tippeket adunk a szülőknek.

Intuitivo szövegközi elem
paca
Milyen képességterületeket térképezünk fel az iskolaérettségi vizsgálat során?
  • feladatérettség, feladattudat, munkabírás
  • motiváltság, kudarccal való megbírkózás
  • rövid- és hosszútávú figyelmi kapacitás, pontosság
  • vizuális és akusztikus memória
  • téri, idői tájékozódás, általános ismeretanyag bősége
  • feladatértés, beszédészlelés-beszédértés, beszédkészség, artikuláció, szókincs, nyelvi fejlettség (helyesíráshoz, olvasáshoz szükséges alapkészségek)
  • logika, összefüggéslátás, szabályalkotás (matematikához szükséges alapkészségek)
  • íráskoordináció ügyessége, síkbeli tájékozódás, vizuális észlelés (íráshoz szükséges alapkészségek)
Hogyan hasznosíthatja a kapott eredményeket és hol használhatja az Intuitivo által kiadott szakvéleményt?

Az Intuitivo munkája abban segít, hogy tisztább képet kaphasson gyermeke aktuális feladatérettségéről, munkabírásáról, képességei terén pedig erősségeiről és gyengeségeiről. Ez segít az iskolakezdés mellett és ellen szóló érveket összegyűjteni.

A vizsgálatok után elkészült szakvélemény egy szakmai anyag, ami összefoglalja a vizsgálatok tapasztalatait és rögzíti a kapott eredményeket. Javaslatot teszünk az iskolába lépésre vagy annak elhalasztására és a további szülői és pedagógiai teendőkre is. A szakvéleményben foglaltak támpontot jelentenek a gyermekével foglalkozó fejlesztő- és gyógypedagógusoknak, logopédusnak, mozgásfejlesztőnek, és a gyermeke intézményében dolgozó pszichológusnak egyaránt.

A szakvéleményünk nem helyettesítheti a területi Szakértői Bizottság által kiadott iskolaérettségi szakvéleményt, így közoktatáson belül javaslataink nem kötelező érvényűek és az iskolába lépést vagy az óvodában maradást nem feltétlenül érvényesítheti vele. Amennyiben ezek a lépések indokoltak, a Szakértői Bizottság iskolaérettségi vizsgálatára szükséges bejelentkezni, ahová elkészült véleményünket támpontként magával viheti.  Iskolaérettségi vizsgálatunk csak részben fedi a Szakértői Bizottság vizsgálatát, így az teljes értékűen elvégezhető.

paca
pont Intuitivo bubble
Hogyan kezeljük gyermeke bizalmas adatait?

A vizsgálatok eredményeiről a szülők számára szakvéleményt adunk ki, amelyet harmadik féllel nem osztunk meg, így gyermeke nevelési intézményének sem adunk példányt. A velünk szoros együttműködésben álló szakorvosoknak további vizsgálatok szükségessége esetén az eredményeket célszerű átadni. Ezt minden esetben a szülőkkel egyeztetjük. A keletkezett dokumentumokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően tároljuk.

MIBEN LEHETÜNK MÉG A SEGÍTSÉGÉRE?

Kapcsolódó szolgáltatások